11.12.11

Mở cửa cho đi chơi

Một lần chuyển viện bằng máy bay. Các bệnh nhân tâm thần la hét ỏm tỏi bác sỹ Điên Nhất mới kêu Thiết Hoa tới bảo:
- Em phải làm sao cho các bạn im ngay
- Dạ thưa Bác Sỹ
Ba phút sau tất cả đều im ắng . Bác sỹ thấy thiết hoa gỏi quá kêu lên thưởng.
- Thiết Hoa em làm sao tài vậy chỉ mấy phút mà cá bạn im lặng rồi. Em đáng được thưởng

Thiết Hoa:
- Có gì đâu ạ giống mọi lần thôi em mở cửa cho các bạn ra sân chơi hết rồi
033033033033033033033033033033

No comments:

Post a Comment