22.12.11

Khác nhau????Lãnh diện đi du lịch bằng tàu hỏa. diện nhận thấy các toa hạng nhất, nhì, ba không có gì khác nhau nên quyết định chọn toa hạng ba.


Khi tàu chuẩn bị leo dốc thì nhân viên tàu thông báo:

- Đề nghị hành khách toa hạng nhất ngồi tại chỗ, hạng nhì xuống đi bộ theo tàu. Còn hạng ba thì xuống giúp đẩy tàu.

No comments:

Post a Comment