15.12.11

Con lợn

LanhDien đang chạy xe vòng vòng trong ThiAmTran thì gặp Xẻo Xẻo đi ngược lại. Khi vượt qua nhau,LanhDien mở cửa sổ ô tô và hét lên:

- "Con lợn!".

Xẻo Xẻo cũng lập tức mở cửa kính ô tô và hét ra:

- "Đồ đểu cáng!".

Họ tiếp tục con đường của mình. Xẻo Xẻo đi qua đoạn rẽ kế tiếp, chị ta đâm phải một con lợn to ở ngay giữa đường.

No comments:

Post a Comment