29.12.11

Chơi cắc cớ

Lục tuyệt vốn là người hay chơi cắc cớ. Một hôm trong làng có một gia đình mới đến, Lục tuyệt lần la sang làm quen. Biết được gia chủ vốn cũng là một văn nhân nên kết thân luôn...thỉnh thoảng qua luận thơ với thẩn. phu nhân của tay hàng xóm cũng hay ra bàn luận, phu nhân nhan sắc mặn nồng vã lại là gái một con nên Lục tuyệt ngơ ngẩn...ngẩn ngơ...

Những lúc tay hàng xóm vắng nhà, Lục tuyệt thường hay mang quà qua thăm và lần nào cũng đòi ấy phu nhân ấy một cái. Lục tuyệt nói : Nếu nàng chịu cuối xuống cho ta ấy một cái...ta sẽ cho nàng một triệu.

Phu nhân hàng xóm không chịu, nhưng lúc nào qua Lục tuyệt cũng nài nĩ...phu nhân bằng mách lại với chồng. Người chồng bực mình quát:

Em hỏi nó...có ngon thì đưa hai triệu đi.

Hôm nọ Lục tuyệt qua, phu nhân hàng xóm bằng thuật lại lời chồng mình nói với Lục tuyệt. Lục tuyệt đồng ý liền và hẹn ngày mai sẽ đến và đúng như cam kết. Lục tuyệt bỏ hai triệu xuống phu nhân cuối xuống nhặt lên, để Lục tuyệt ấy cái.

Phu nhân về bàn bạc cùng chồng...chồng trấn an:

Không sao đâu chỉ cần em cuối xuống nhặt nhanh thì nó có muốn ấy, ấy cũng không kịp.

Y hẹn Lục tuyệt đến nhà tay hàng xóm, tay cầm bọc tiền to tướng. tay hàng xóm dắt phu nhân của mình và Lục tuyệt vô buồng khóa cửa lại rồi nói:

Bắt đầu đi...nhớ làm theo lời anh nghe em

Phu nhân dạ to một tiếng

Tay hàng xóm đứng ngoài chờ mở cửa...y chờ mãi ...chờ mãi...đến sốt ruột cũng chưa thấy vợ và họ Lục ra. Đến nửa canh giờ sau mới thấy phu nhân mình lọ mọ bước ra. Y chộp lại hỏi:

Sao giờ em mới ra?

Phu nhân trả lời:

Lão ấy chơi cắc cớ thả xuống toàn tiền cắc 500 không...mà thả từng đồng mới ác chứ.

Nói xong thở dốc

Tay hàng xóm.....Ngất

No comments:

Post a Comment