11.12.11

Đặt câu

Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo 1234 đang giảng về công ơn của thầy cô.
1234 hỏi cả lớp:
- Các em hãy cho thầy biết một câu ca dao về người thầy.
Lớp im lặng.
1234 mớm ý:
- Câu này có 2 chữ "mày" và "nên"
Lớp im lặng tập 2.
1234 lại mớm ý
- Câu này có cả 2 chữ "không" và "đố"
Lớp tiếp tục im lặng.
1234 điên tiết:
- Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ "thầy" và "làm". Ðây là câu gì?
Cuối lớp bánh xe rụt rè giơ lên.
- Em cho biết đó là câu gì?
- Thưa thầy đó là câu "Làm thầy mày không nên đố".

No comments:

Post a Comment