23.11.11

Lợi của cổ dài

Hươu nói chuyện với Thỏ:
- Thỏ này, mày biết không, có cái cổ dài thật thích. Mỗi cái lá tao ăn vào, nó trôi xuống cổ. Ôi…cảm giác mới t…u…y…ệ…t làm sao. Mùa hè, mỗi ngụm nước tao uống vào, cảm giác s…ư…ớ…n…g dài dài.
Thỏ nhăn mặt:
- Thế mày đã ói bao giờ chưa???
-!!!!

No comments:

Post a Comment