1.11.11

Học để làm gì

LuctuyệtNgọcLong ngồi học bài ..
muoimuoixauxi chạy lại tíu tít..
-anh hai đang làm gì đó
Luctuyệt quay lại từ tốn :
-anh đang học bài

-thế học để làm chi?
-thì học cho biết chữ

-biết chữ để làm chi
-biết chữ mai mốt xin việc làm cho dễ

-xin việc làm để chi ?
- để kiếm tiền

muoimuoi phụng phịu
-thế kiếm tiền để chi .
-kiếm tiền để sống ?

-sống để làm chi??
Luctuyệt quắc mắt :
-đi ra ngoài kia nhanh.
Muoimuoi hết hồn ra cửa đứng.

....


05 phút sau ..
-anh hai ơi anh đang làm gì đó??

No comments:

Post a Comment