7.11.11

Chuyện câu đối-1

Lão điệu cưới vợ, đám cưới xong chẳng chịu dọn dẹp nhất nhất đồi động phòng. Bà điệu mới cáu lắm nhưng chưa biết làm thế nào thấy trời đã chập choạng tối , bèn nảy ra một ý.
- Em ra cho anh một câu đối nếu anh đối được thì mình vào động phòng còn không thì anh dọn dẹp xong rồi mới được

Nói xong ra luôn:

Chập Choạng Chuột Chừng Chưa Chút Chít Chưa Chi Chàng Chẳng Chịu Chờ Cho.

Lão Điệu nhất thời không đối được mới lặng lẽ đi dọn dẹp, dọn xong mệt phờ ra chẳng mần ăn gì được nghĩ đến chuyện Chăn Chiếu bất giác mới nảy ra vế đap:

Chẳng Chịu Chiều Chồng Chung Chăn Chiếu Chừng Chồng Chim Chuột Chớ Chanh Chua

Đáp xong chẳng còn hơi sức đâu nữa đành chặc miệng thở dài quay lưng ngủ.

No comments:

Post a Comment