2.9.11

Vì sao rớt tiếng hát truyền hình

Hận Thiên Nhai: Mày biết vì sao nhỏ Đàm Tiểu Tiểu trường mình thi rớt tiếng hát truyền hình không?

Đào Tiên: Hát dở quá chứ gì?

Hận Thiên Nhai: Không phải, nó dự thi bài Quê hương, nhưng hễ tới đoạn “quê hương là chùm khế ngọt” nó lại... nuốt nước miếng một cái!

No comments:

Post a Comment