22.9.11

Quên kéo

Hận Thiên Nhai bị bệnh phải phẫu thuật. Vừa tỉnh khỏi thuốc mê. Anh ta rên rỉ:

- Lạy Chúa, thế là xong rồi!

- Đừng tưởng bở - Người bệnh nằm cạnh nói - Họ đã để quên cả gạc trong bụng tôi và tôi đã bị mổ toang ra một lần nữađấy!

Một người bệnh ở giường phía trước uất hận:

- Còn với bụng tôi thì một lần quên kéo, một lần quên chai cồn!

Đúng lúc đó, bác sĩ phẫu thuật - người vừa mổ cho Hận Thiên Nhai - gọi vọng xuống phòng:

- Có ai nhìn thấy mũ bảo hiểm của tôi đâu không?

No comments:

Post a Comment