6.9.11

May mà bò không có cánh

Lanhdiencongtu đang đi trên đường thì mây đen kéo tới! Anh giơ tay ra hứng thử có mưa không thì bỗng nhiên có một con chim bay ngang ị 1 phát vào tay anh! Anh tức giận lầm bầm:
- Cũng may con bò nó không có cánh!

No comments:

Post a Comment