6.9.11

Khỏi mua hột vịt

học dìa hothiethoa chạy nhanh vô bếp hí hởn
-Mẹ ơi bữa nay khỏi mua hột vịt..
-sao vậy con??mẹ vừa cười vừa xoa đầu bé hồ

- hihi...!! bữa nay cô cho con cả thẩy 4 cái hột vịt lận mẹ.

No comments:

Post a Comment