6.8.11

Nhường cho phụ nữ

Hai cha con Hỏa Tà Nương có dịp đón xe buýt sang Thi Ẩm Trấn đi chợ tết. Xe đông nghẹt cả người, chen mãi mới được một chỗ. Ku Tít ngồi trên đùi cha líu lo, vừa quậy, và luôn nhận lại câu mắng:
- Này! Này! Đàn ông con trai gì mà lắm lời thế! Có im Đi không?
...
khóc
...
- Này này, đàn ông con trai gì mà mít ướt thế, có nín đi không!

Vừa lúc đó, xe Buýt thắng lại, Ngoc Hà xinh đẹp chen chân lên xe, loay hoay kiếm chỗ ngồi!
Lão Hỏa Tà lại giở giọng mắn ku Tít:
- Này này, mày có chịu rời khỏi đùi tao không hử! Đàn ông con trai gì mà không galang, không biết nhường chỗ cho phụ nữ!

No comments:

Post a Comment