11.8.11

Giặt là nhuộm

minhphuong lò dò lên tỉnh chơi, gặp ngay cô chị là Đảm Tiều Tiếu.

minhphuong ngơ ngác trỏ cái biển: "Giặt là nhuộm" bên đường:

- Giặt là giặt, nhuộm là nhuộm, sao giặt lại là nhuộm hở chị?

Đảm Tiều Tiếu lên giọng hiểu biết:

- Là ở đây là là, chứ không phải là là, hiểu chưa?

No comments:

Post a Comment